EMPI - Cotovelo.

ERI - Gola, colarinho.

ERI DORI - Pegada na gola.